Ημερίδα από το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα MemCCSea και το ΕΚΕΤΑ για την απεξάρτηση από τον άνθρακα – Nafs

Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα MemCCSea και το ΕΚΕΤΑ διοργανώνουν ημερίδα διάδοσης και δικτύωσης που στοχεύει να παρουσιάσει τα βασικά αποτελέσματα του έργου σε ένα ευρύτερο κοινό, παρέχοντας παράλληλα ένα φόρουμ για συζήτηση στο γενικό πλαίσιο της απεξάρτησης από τον άνθρακα στην ναυτιλία.
Η εκδήλωση «Opportunities and Challenges for the Decarbonization of the Maritime Sector» απευθύνεται σε πλοιοκτήτες, νηογνώμονες, παρόχους τεχνολογίας, μηχανικούς ναυτιλίας, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ερευνητές και θα περιλαμβάνει συνοπτικές παρουσιάσεις της τεχνολογίας MemCCSea και της δυνατότητας προσαρμογής της σε περιβάλλον πλοίου (marinization) καθώς και δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και με θέμα την αξιολόγηση τεχνικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης άνθραλα (CCS) και άλλων τεχνολογιών απεξάρτησης από τον άνθρακα στον ναυτιλιακό τομέα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022.
Το έργο MemCCSea είναι ένα από τα ελάχιστα έργα παγκοσμίως που στοχεύουν στην ανάπτυξη συμπαγών συστημάτων δέσμευσης CO2 από απαέρια ναυτικών μηχανών και στον καθορισμό στρατηγικών για την ενσωμάτωσή τους στο σύστημα πρόωσης του πλοίου (marinization). Η τεχνολογία μεμβρανών, εμφανίζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συμβατικές τεχνολογίες στηλών απορρόφησης, όπως σημαντικά υψηλότερη απόδοση και μειωμένο όγκο. Η τεχνολογία του MemCCSea στοχεύει σε 10 φορές μικρότερο όγκο και 25% χαμηλότερο κόστος από τα συμβατικά συστήματα δέσμευσης με ανάκτηση άνω του 90% των εκπομπών CO2 του κύριου κινητήρα.
Το MemCCSea χρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του προγράμματος ACT (Accelerating CCS Technologies) ERANET και είναι μια κοινοπραξία κορυφαίων πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και βιομηχανικών εταίρων από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ υπό τον συντονισμό του ΕΚΕΤΑ. Τα μέλη της κοινοπραξίας είναι DNV (Ελλάδα), Fraunhofer-IKTS (Γερμανία), DBI-GUT (Γερμανία), NTNU (Νορβηγία) και NETL/DoE (ΗΠΑ). Ως συνεργαζόμενο μέλος της κοινοπραξίας συμμετέχει και η κορυφαία ναυτιλιακή EURONAV. Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019 και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2022.
Invitation Flyer Final
Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022
Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022
Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022

Ειδήσεις, άρθρα και αναλύσεις για την μεγάλη και παγκόσμια Ναυτιλιακή Βιομηχανία
Αρχισυντάκτης, Επιμέλεια Ύλης: Παναγιώτης Δούκας

© 2020 nafs.gr. All Rights Reserved.
Design & Development by Nikos K. Doukas

source